Football / Chinese Football Association Jia League /

Guangxi Pingguo Haliao vs Xinjiang Tianshan Leopard