Basketball / UBSL /

Budivelnyk vs Halychyna

Match Score

Team 1st 2nd 3rd 4th HT FT
20 24 20 16 44 80
13 15 21 16 28 65
- Budivelnyk - Halychyna